۴ مرداد, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: هوشنگ ابتهاج

باغ گل سرخ «هوشنگ ابتهاج»

من به باغ گل‌سرخ همره قافله‌ی رنگ و نگار به سفر رفتم از خاك به گل… رقصِ رنگینِ شکفتن را درچشمه‌ی نور مژده دادم به بهار. من به باغ گل سرخ زیر آن ساقه‌ی تر عطر را زمز‌مه کردم تا صبح. من به باغ گل سرخ در تمام شب سرد روشنایی راخواندم با آب و […]

ویدیو شاخص

دسته ها