۹ خرداد, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: وزیر آموزش و پرورش

انتقادات یک معم از دیدار گزینشی و مهندسی شده وزیر آموزش و پرورش

وزیر آموزش و پرورش برای نشنیدن مطالبات معلمان متوسل به هر حربه ای می شود

ویدیو شاخص

دسته ها