۲۴ فروردین, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: پدرام معینی

تداوم بازداشت پدرام معینی فعال سیاسی چپ و دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی

و بی اطلاعی از وضعیت وی پدرام معینی فعال سیاسی که در روز شنبه مورخ دوم مهرماه هزار و چهارصد و یک توسط مامورین لباس شخصی دستگیر و به زندان اوین انتقال داده شد به مدت دو هفته است بدون هیچ خبر مشخصی از وضعیت وی و عناوین اتهامی اش و همچنین بدون حق داشتن […]

ویدیو شاخص

دسته ها