۶ اردیبهشت, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: پزشک متخصص

سرانه پزشک متخصص کمتر از ۴ به ازای ۱۰۰ هزار نفر است

🔻یک عضو هیئت رئیسه مجلس ایران می‌گوید در برخی از رشته‌های تخصصی، ما با خط فقر سرانه مواجه هستیم؛ مثلاً در ۱۵ رشته تخصصی سرانه پزشک متخصص کمتر از ۴ به ازای ۱۰۰ هزار نفر است. به گزارش ایسنا، احمد نادری گفته وزارت بهداشت با کاهش ظرفیت آزمون تخصص پزشکی، نه تنها نسبت به دغدغه […]

ویدیو شاخص

دسته ها