۲ فروردین, ۱۴۰۲

بایگانی برچسب ها: پلیس امنیت

برگزاری جلسه بازپرسی علی‌اصغر امیرزادگان

امروز شنبه ۱۴ اسفند آقای امیرزادگان در شعبه ۱۴ بازپرسی دادسرای شیراز حاضر شدند و اتهام تبلیغ علیه نظام به ایشان تفهیم شد. شاکی پرونده وی پلیس امنیت است. این در حالی است که پیشتر آقای امیرزادگان از نیروهای لباس شخصی به خاطر اقدام به ربودن خود شکایت کرده بود. در این جلسه، جمعی از […]

ویدیو شاخص

دسته ها

بایگانی شمسی