۲ تیر, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: پل الوار

پل الوار، شاعر نامدار فرانسوی سراینده یکی از زیباترین مدحیه ها برای آزادی ست .

شاعر عاشق‌پیشه‌ی آرمان‌گرا شعر «آزادی» را هشت دهه پیش سرود، زمانی که نیروهای آلمان نازی خاک فرانسه را اشغال کرده‌بودند و او به نهضت مقاومت فرانسه پیوسته‌بود. .اما زولفو لیوانلی آواز خوان و سیاستمدار ترک‌تبار بر ترجمان ترکی این شعر ترانه‌ای ساخته است مشحون از شور و سودا.  

ویدیو شاخص

دسته ها