۱۱ اسفند, ۱۴۰۲

بایگانی برچسب ها: پینوشه

“مردم متحد هرگز شکست نخواهند خورد”

این سرود در دوران آلنده ساخته شد و بعد از کودتای پینوشه در شیلی ممنوع شد . سالهاست که این سرود یکی از محبوبترین سرودهاست.

ویدیو شاخص

دسته ها