۳۰ خرداد, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: کاتالان

کاتالان، اعتصاب رانندگان اتوبوس

رانندگان اعتصابی خواستارِ بازنشستگی در ۶۰ سالگی و بازگرداندنِ ۲۵ میلیون یورو برداشت غیرقانونی از حساب ذخیره‌ی خود هستند.  

ویدیو شاخص

دسته ها