۷ خرداد, ۱۴۰۲

بایگانی برچسب ها: کارخانه داروگر

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه داروگر تهران

کارگران کارخانه داروگر برای چندمین بار نسبت به محقق نشدن پرداخت مطالبات مزدی و بیمه‌ای، عدم امنیت شغلی، حذف سرویس ایاب و ذهاب و همچنین تعیین تکلیف وضعیت کارخانه اعتراض کردند.  

ویدیو شاخص

دسته ها