۳۱ خرداد, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: کارخانه روغن خوراکی

تجمع کارگران کارخانه روغن خوراکی “فریکو” در برابر

فرمانداری سیرجان، در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود پنجشنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۰  

ویدیو شاخص

دسته ها