۲ اردیبهشت, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: کارل ارف

کارمینا بورانا اثر زیبای کارل ارف فریادی از سر خشم است.

زمانی که پلشتی ها به اوج رسیده و تو هیچ نمی توانی بکنی جزاین که فریاد بزنی. این نسخه از اجرا چند پرش بسیار جزیی دارد .سایمون رتلز است.

ویدیو شاخص

دسته ها