۱ تیر, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: کارورزان

ادامه‌ی تجمع اعتراضی کارورزان دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران

بیمارستان رسول چهارشنبه ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۰  

ویدیو شاخص

دسته ها