۳۰ تیر, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: کارکنان قضایی

اعتراض کارکنان قضایی در شهرهای مختلف کشور

کارکنان قضایی در اعتراض به پایین بودن حقوق و رد طرح تسری فوق العاده خاص در دولت و مجلس در شهرهای مختلف تجمع اعتراضی برگزار کردند. شنبه ۱۸ دیماه ۱۴۰۰  

ویدیو شاخص

دسته ها