۵ تیر, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: کارگر معدن

صبح امروز یک کارگر در معدن عتبات شاهکوه نهبندان توسط یک دستگاه لودر زیرگرفته و دو پای او قطع شد.

کادر درمان عنوان کرده اند که به دلیل آسیب زیاد امکان پیوند عضو نیست. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

ویدیو شاخص

دسته ها