۶ خرداد, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: کاشان

اعتصاب و تجمع اعتراضی کارورزان علوم پزشکی کاشان

اینترن‌های علوم پزشکی کاشان در اعتراض به نحوه پرداخت حق الزحمه و وضعیت نا‌به‌سامان معیشتی در محوطه بیمارستان بهشتی این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. دوشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۱  

ویدیو شاخص

دسته ها