۱۶ خرداد, ۱۴۰۲

بایگانی برچسب ها: کامران ساختمانگر

✍️ کامران ساختمانگر،بیش از ۴ دهه است که فرزندان این سرزمین خونین بطور سیستماتیک…

کارگران، زحمتکشان، معلمان، دانشجویان، انسانهای آزادیخواه و مردم تحت ستم و زجر دیده از بیعدالتی مرگ بکتاش آبتین در زندان حاکمان مستبد و حافظان نظم موجود نه اولین و نه آخرین مرگ یک زندانی سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی ست . بیش از ۴ دهه است که فرزندان این سرزمین خونین بطور سیستماتیک با […]

ویدیو شاخص

دسته ها