۱ تیر, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: کتاب

📕 داستان بلند «گدا» ✍ نجیب محفوظ

برگردان: محمد دهقانی  

سینما و موسیقی بر اساس تئوری «سرگئی ایزنشتاین»

📕 کتاب سینما و موسیقی بر اساس تئوری «سرگئی ایزنشتاین» ✍ احمد ضابطی جهرمی  

«رهپوی خورشید» ✍ ترجمه‌ی سعید سلطانپور

[real3dflipbook id="9"] 📕 کتاب   «رهپوی خورشید» ✍ ترجمه‌ی سعید سلطانپور به کوشش حبیب فرشبا
عنوان ۱ از ۲۱۲ »

ویدیو شاخص

دسته ها