۱ تیر, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: کشاورز

کشاورز نونشو با گندم میپزه نه با صبر

کشاورز نونشو با گندم میپزه نه با صبر! سکانسی زیبا که حکایت امروز کشاورزان

من کشاورزم‌- بنده‌ی خاک – کارگرم، زر خرید ماشین…

سیاهپوستم، خدمتگزار شما همه. * مردمم: نگران، گرسنه، شوربخت… * 🔹 بخشی از شعر 🔸 سروده‌ی لنگستون هیوز ♦️ ترجمه احمد شاملو

ویدیو شاخص

دسته ها