۳۰ خرداد, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: کشور

۲۴ میلیون نفر از جمعیت کشور بیمه هیچ کدام از صندوق‌های بازنشستگی نیستند

▪️ براساس آمارهای وزارت رفاه، با وجود فعالیت ۱۸ صندوق بازنشستگی در کشور، هنوز پوشش کامل بیمه‌های اجتماعی در بین گروه‌های مختلف جامعه محقق نشده است؛ چراکه ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی کل کشور ۷۲ درصد بوده یا به‌عبارتی حدود ۶۰ میلیون نفر از کل جمعیت ایران تحت‌پوشش (اصلی و تبعی) بیمه‌های بازنشستگی بوده و ۲۴ […]

رییس هیات مدیره نظام پرستاری استان تهران: در یک سال اول کرونا حدود ۵ تا ۸ هزار….

رییس هیات مدیره نظام پرستاری استان تهران: در یک سال اول کرونا حدود ۵ تا ۸ هزار مهاجرت پرستاران از کل کشور رخ داده است. آرمین زارعیان با بیان این مطلب افزود؛ در مورد مهاجرت پرستاران در یک ساله اول کرونا آمار وحشتناکی داشتیم و مجوز خروج از کشور پرستاران در تهران در سال‌های قبل […]

 بیکاری حدود ۱۰۰ هزار پرستار در کشور…..

شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار ایران گفت: “جمعیت پرستار کشور باید بیش از دو برابر وضعیت موجود باشد تا به کف استاندارد های بین المللی برسیم”. وی افزود: “ما ۱۰۰ هزار نیروی پرستار بیکار در کشور داریم و این در حالیست که کمبود پرستار در بیمارستان های کشور بسیار محسوس است و متاسفانه هیچ […]

ویدیو شاخص

دسته ها