۴ اسفند, ۱۴۰۲

بایگانی برچسب ها: کمبود نیروی درمان

کمبود حداقل ۱۰۰هزار پرستار در بیمارستانهای ایران

عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت ایران با اشاره به تلاش برای جذب نیروی پرستاری گفت که با توجه به «کمبود حداقل ۱۰۰ هزار نفر کادر پرستار» در کشور، اینگونه جذب ها تنها «مسکن» است. دبیرکل خانه پرستار ایران اسفندماه ۱۴۰۰، با اشاره روند افزایش مهاجرت پرستاران و عدم جایگزینی این نیروها گفته بود که […]

ویدیو شاخص

دسته ها