۲۷ خرداد, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: کوکب بداغی

احضار معلم خوزستانی

کوکب بداغی پگاه، معلم ورزش دبیرستانهای شهرستان ایذه بوسیله شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب اهواز احضار شد. وی بایستی ۵ روز پس از دریافت ابلاغ خود را به شعبه ی ۱۲ دادگاه انقلاب معرفی کند

ویدیو شاخص

دسته ها