۲۷ خرداد, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: کیهان

تصویر ارسالی از تلسکوپ جیمز وب عمیق ترین نمای مادون قرمز کیهان است که بشر مشاهده کرده!

ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود نی نام ز ما و نی نشان خواهد بود زین پیش نبودیم و بند هیچ خلل زین پس چو نباشیم همان خواهد بود #خیام  

ویدیو شاخص

دسته ها