۷ اسفند, ۱۴۰۲

بایگانی برچسب ها: گمرگ

تجمع اعتراضی در جلفا

تجمع اعتراضی در جلفا در اعتراض به اخذ ارزش افزوده در مبادی خروجی گمرک 🔺 معترضان در ورودی منطقه آزاد ارس مانع تردد خودروها می‌شوند شنبه ۱۸ دیماه ۱۴۰۰

ویدیو شاخص

دسته ها