۷ اسفند, ۱۴۰۲

بایگانی برچسب ها: گوشت

پشت پرده مافیای گوشت قرمز

افشاگری تعدادی از تولید کنندگان و وارد کنندگان غیر دولتی از پشت پرده #مافیای گوشت، نشان دهنده عمق #فساد در کشور است. نهادها و افراد خاص، گوشت گوسفند وارداتی را کیلویی ۲۸ هزار تومان خریداری کرده و آن را با قیمت ۱۲۰ هزار تومان در اختیار توزیع کننده قرار می دهند.  

ویدیو شاخص

دسته ها