۶ اردیبهشت, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: یدی بهاری

جلسه رسیدگی به اتهامات وارده علیه یدی بهاری فعال کارگری اهل اویهنگ سنندج

و ساکن شهر دماوند روز شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ توسط شعبه دوم بازپرسی دادگاه انقلاب دماوند برگزار گردید و این فعال کارگری پس از تفهیم اتهام با وثیقه یک میلیارد تومانی و موقتاً آزاد گردید.  

ویدیو شاخص

دسته ها