۸ خرداد, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: یورش ماموران نیروی انتظامی

یورش نیروی انتظامی به تجمع معلمان در شیراز

پنجشنبه ۲ دیماه ۱۴۰۰ در جریان تجمع سراسری معلمان در ایران،‌ ماموران انتظامی در شهر شیراز اقدام به برخورد فیزیکی با یکی از معلمان می‌کنند که با مقاومت سایر معلمان مواجه می‌شود پنجشنبه ۲ دیماه ۱۴۰۰

ویدیو شاخص

دسته ها