۶ اردیبهشت, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: یکشنبه های اعتراضی

تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی

تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی نسبت به سطح نازل حقوق و مستمری‌ها ،مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترض هستند. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواهان افزایش و همسان‌سازی کامل حقوق‌ها هستند. ………………………. تجمع و راهپیمایی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی رشت ………………………. ………………………… ……………………………………   […]

تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی

بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی نسبت به سطح نازل حقوق و مستمری‌ها ،مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترض هستند. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواهان افزایش و همسان‌سازی کامل حقوق‌ها هستند. روز یکشنبه ۲۴ بهمن‌ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی شوشتر مقابل اداره کل تأمین اجتماعی استان دست به تجمع اعتراضی زدند. ………………………. […]

ویدیو شاخص

دسته ها