۲۵ خرداد, ۱۴۰۳

تجمع اعتراضی سراسری بازنشستگان شرکت مخابرات

تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت مخابرات منطقه خوزستان در اهواز امروز سه‌شنبه ۱۷ اسفندماه جمعی از بازنشستگان شرکت مخابرات منطقه خوزستان همزمان با بازنشستگان مخابرات در دیگر استان‌ها و مطابق اعلام قبلی در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات‌شان و وضعیت نامناسب معیشتی و مستمری‌های نازل مقابل ساختمان شرکت مخابرات ایران در اهواز دست به تجمع زدند. 🆔 https://t.me/ettehad ✉️ 🔚 tamas https://t.me/Ettehadyeh20

امروز سه‌شنبه ۱۷ اسفندماه جمع‌هایی از بازنشستگان شرکت مخابرات ایران در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات‌شان و وضعیت نامناسب معیشتی  دست به اعتراض زده اند…

……………………

تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات استان یزد

سه‌شنبه ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۰

محوطه شرکت مخابرات یزد

video
play-sharp-fill

……………………

تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات استان اردبیل  سه‌شنبه ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۰  مقابل شرکت مخابرات اردبیل  #تجمع_سراسری_بازنشستگان_مخابرات  🆔 https://t.me/ettehad ✉️ 🔚 tamas https://t.me/Ettehadyeh20

تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات استان اردبیل
سه‌شنبه ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۰
مقابل شرکت مخابرات اردبیل

 

…………………….

تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات استان مازندران سه‌شنبه ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۰ ساختمان شرکت مخابرات ساری #تجمع_سراسری_بازنشستگان_مخابرات 🆔 https://t.me/ettehad ✉️ 🔚 tamas https://t.me/Ettehadyeh20

تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات استان مازندران
سه‌شنبه ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۰
ساختمان شرکت مخابرات ساری

……………….

تجمع اعتراضی بازنشستگان هما مقابل مجلس امروز سه‌شنبه ۱۷ اسفند جمعی از بازنشستگان شرکت هواپیمایی هما در اعتراض به تصویب انتقال صندوق بازنشستگی هما به صندوق بازنشستگی کشوری در مقابل ساختمان مجلس تجمع اعتراضی برگزار کردند. 🆔 https://t.me/ettehad ✉️ 🔚 tamas https://t.me/Ettehadyeh20

تجمع اعتراضی بازنشستگان هما مقابل مجلس
امروز سه‌شنبه ۱۷ اسفند جمعی از بازنشستگان شرکت هواپیمایی هما در اعتراض به تصویب انتقال صندوق بازنشستگی هما به صندوق بازنشستگی کشوری در مقابل ساختمان مجلس تجمع اعتراضی برگزار کردند.

…………………….

تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات استان لرستان سه‌شنبه ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۰ ساختمان شرکت مخابرات خرم‌آباد #تجمع_سراسری_بازنشستگان_مخابرات 🆔 https://t.me/ettehad ✉️ 🔚 tamas https://t.me/Ettehadyeh20

تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات استان لرستان
سه‌شنبه ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۰
ساختمان شرکت مخابرات خرم‌آباد

…………………….

تجمع اعتراضی بازنشستگان منطقه مخابراتی استان مرکزی سه‌شنبه ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۰ مقابل شرکت مخابرات اراک #تجمع_سراسری_بازنشستگان_مخابرات 🆔 https://t.me/ettehad ✉️ 🔚 tamas https://t.me/Ettehadyeh20

تجمع اعتراضی بازنشستگان منطقه مخابراتی استان مرکزی
سه‌شنبه ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۰
مقابل شرکت مخابرات اراک

……………………

تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت مخابرات منطقه زنجان سه‌شنبه ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۰ مقابل شرکت مخابرات زنجان #تجمع_سراسری_بازنشستگان_مخابرات 🆔 https://t.me/ettehad ✉️ 🔚 tamas https://t.me/Ettehadyeh20

تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت مخابرات منطقه زنجان
سه‌شنبه ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۰
مقابل شرکت مخابرات زنجان

……………………

تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت مخابرات منطقه چهارمحال و بختیاری امروز سه‌شنبه ۱۷ اسفندماه جمعی از بازنشستگان شرکت مخابرات منطقه چهارمحال و بختیاری نیز همزمان با بازنشستگان مخابرات در دیگر استان‌ها و در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات‌شان مقابل ساختمان شرکت مخابرات شهرکرد دست به تجمع زدند. 🆔 https://t.me/ettehad ✉️ 🔚 tamas https://t.me/Ettehadyeh20

تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت مخابرات منطقه چهارمحال و بختیاری
امروز سه‌شنبه ۱۷ اسفندماه جمعی از بازنشستگان شرکت مخابرات منطقه چهارمحال و بختیاری نیز همزمان با بازنشستگان مخابرات در دیگر استان‌ها و در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات‌شان مقابل ساختمان شرکت مخابرات شهرکرد دست به تجمع زدند.

……………………

تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت مخابرات منطقه ایلام امروز سه‌شنبه ۱۷ اسفندماه جمعی از بازنشستگان شرکت مخابرات منطقه ایلام نیز همزمان با بازنشستگان مخابرات در دیگر استان‌ها و در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات‌شان مقابل ساختمان شرکت مخابرات ایلام دست به تجمع زدند. 🆔 https://t.me/ettehad ✉️ 🔚 tamas https://t.me/Ettehadyeh20

تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت مخابرات منطقه ایلام
امروز سه‌شنبه ۱۷ اسفندماه جمعی از بازنشستگان شرکت مخابرات منطقه ایلام نیز همزمان با بازنشستگان مخابرات در دیگر استان‌ها و در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات‌شان مقابل ساختمان شرکت مخابرات ایلام دست به تجمع زدند.

…………………….

تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت مخابرات استان خراسان رضوی امروز سه‌شنبه ۱۷ اسفندماه جمعی از بازنشستگان شرکت مخابرات استان خراسان رضوی نیز همزمان با بازنشستگان مخابرات در دیگر استان‌ها و در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات‌شان مقابل ساختمان شرکت مخابرات مشهد دست به تجمع زدند.

تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت مخابرات استان خراسان رضوی
امروز سه‌شنبه ۱۷ اسفندماه جمعی از بازنشستگان شرکت مخابرات استان خراسان رضوی نیز همزمان با بازنشستگان مخابرات در دیگر استان‌ها و در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات‌شان مقابل ساختمان شرکت مخابرات مشهد دست به تجمع زدند.

……………………

تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت مخابرات ایران

video
play-sharp-fill

امروز سه‌شنبه ۱۷ اسفندماه جمع‌هایی از بازنشستگان شرکت مخابرات ایران از استان‌های تهران و البرز در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات‌شان و وضعیت نامناسب معیشتی و مستمری‌های نازل مطابق اعلام قبلی مقابل ساختمان شرکت مخابرات ایران در تهران دست به تجمع زدند.

…………………

تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت مخابرات منطقه خوزستان در اهواز امروز سه‌شنبه ۱۷ اسفندماه جمعی از بازنشستگان شرکت مخابرات منطقه خوزستان همزمان با بازنشستگان مخابرات در دیگر استان‌ها و مطابق اعلام قبلی در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات‌شان و وضعیت نامناسب معیشتی و مستمری‌های نازل مقابل ساختمان شرکت مخابرات ایران در اهواز دست به تجمع زدند. 🆔 https://t.me/ettehad ✉️ 🔚 tamas https://t.me/Ettehadyeh20

تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت مخابرات منطقه خوزستان در اهواز
امروز سه‌شنبه ۱۷ اسفندماه جمعی از بازنشستگان شرکت مخابرات منطقه خوزستان همزمان با بازنشستگان مخابرات در دیگر استان‌ها و مطابق اعلام قبلی در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات‌شان و وضعیت نامناسب معیشتی و مستمری‌های نازل مقابل ساختمان شرکت مخابرات ایران در اهواز دست به تجمع زدند.

………………

تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت مخابرات منطقه اصفهان امروز سه‌شنبه ۱۷ اسفندماه جمعی از بازنشستگان شرکت مخابرات منطقه اصفهان همزمان با بازنشستگان مخابرات در دیگر استان‌ها و مطابق اعلام قبلی در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات‌شان و وضعیت نامناسب معیشتی و مستمری‌های نازل مقابل ساختمان شرکت مخابرات ایران در اصفهان دست به تجمع زدند. 🆔 https://t.me/ettehad ✉️ 🔚 tamas https://t.me/Ettehadyeh20

تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت مخابرات منطقه اصفهان
امروز سه‌شنبه ۱۷ اسفندماه جمعی از بازنشستگان شرکت مخابرات منطقه اصفهان همزمان با بازنشستگان مخابرات در دیگر استان‌ها و مطابق اعلام قبلی در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات‌شان و وضعیت نامناسب معیشتی و مستمری‌های نازل مقابل ساختمان شرکت مخابرات ایران در اصفهان دست به تجمع زدند.
…………………

تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت مخابرات استان شیراز

video
play-sharp-fill

امروز سه‌شنبه ۱۷ اسفندماه جمعی از بازنشستگان شرکت مخابرات استان شیراز نیز همزمان با بازنشستگان مخابرات در دیگر استان‌ها و در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات‌شان مقابل ساختمان شرکت مخابرات شیراز دست به تجمع زدند.

…………………

تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت مخابرات استان قم امروز سه‌شنبه ۱۷ اسفندماه جمعی از بازنشستگان شرکت مخابرات استان قم نیز همزمان با بازنشستگان مخابرات در دیگر استان‌ها و در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات‌شان مقابل ساختمان شرکت مخابرات قم دست به تجمع زدند. 🆔 https://t.me/ettehad ✉️ 🔚 tamas https://t.me/Ettehadyeh20

تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت مخابرات استان قم
امروز سه‌شنبه ۱۷ اسفندماه جمعی از بازنشستگان شرکت مخابرات استان قم نیز همزمان با بازنشستگان مخابرات در دیگر استان‌ها و در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات‌شان مقابل ساختمان شرکت مخابرات قم دست به تجمع زدند.

……………………

تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت مخابرات استان تبریز

امروز سه‌شنبه ۱۷ اسفندماه جمعی از بازنشستگان شرکت مخابرات استان تبریز نیز همزمان با بازنشستگان مخابرات در دیگر استان‌ها و در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات‌شان مقابل ساختمان شرکت مخابرات تبریز دست به تجمع زدند

video
play-sharp-fill
قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ویدیو شاخص

دسته ها