۹ مهر, ۱۴۰۲

دسته: بیانیه و قطعنامه ها

بازنشر “بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون تعرض دوباره به معیشت جامعه از طریق افزایش نرخ بنزین” به تاریخ ۲۴ آبان‌ماه ۱۳۹۸

  #آبان_ادامه_دارد #آبان۹۸ #تعرض_به_معیشت_مردم #خیزش_سراسری بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون تعرض دوباره به معیشت جامعه از طریق افزایش نرخ بنزین شروع بامداد ۲۴ آبانماه به یکباره نرخ بنزین سه برابر افزایش پیدا کرده و به لیتری ۳۰۰۰ تومان رسید. برای هر خودروی شخصی ماهانه ۶۰ لیتر و برای خودروهای تاکسی ۴۰۰ لیتر سهمیه با […]
عنوان ۶ از ۶« اولین...«۲۳۴۵۶

ویدیو شاخص

دسته ها