۳۰ خرداد, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: سندیکا سولیدر

گزارش کوتاهی از سندیکای سولیدر

یا سود در فرانسه که روز دوشنبه درباره اعتراضات معلمان ایران منتشر کرده است سه روز اعراضات بی سابقۀ آموزگاران در ایران یک جنبش بی سابقۀ آموزگاران به مدت سه روز، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ دسامبر ۲۰۲۱ درایران جریان یافت. این جنبش از نظر تعداد شرکت کنندگان، تعداد شهرهائی که در آنها تظاهرات شد و […]

ویدیو شاخص

دسته ها