۳ تیر, ۱۴۰۳

تجمع اعتراضی بازنشستگان فرهنگی

تجمع اعتراضی بازنشستگان فرهنگی در سنندج

امروز دوشنبه ۴ بهمن‌ماه جمعی از بازنشستگان فرهنگی سنندج در اعتراض به وضعیت نابسامان معیشتی و با خواست همسان‌سازی کامل و افزایش حقوق‌ها مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری این شهرستان دست به تجمع زدند.

تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان بازنشسته در شیراز امروز دوشنبه ۴ بهمن‌ماه جمعی از معلمان و فرهنگیان بازنشسته شیراز در اعتراض به وضعیت نابسامان معیشتی و با خواست همسان‌سازی کامل و افزایش حقوق‌ها مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری این استان دست به تجمع زدند. 🆔 https://t.me/ettehad ✉️ 🔚 tamas https://t.me/Ettehadyeh20

تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان بازنشسته در شیراز
امروز دوشنبه ۴ بهمن‌ماه جمعی از معلمان و فرهنگیان بازنشسته شیراز در اعتراض به وضعیت نابسامان معیشتی و با خواست همسان‌سازی کامل و افزایش حقوق‌ها مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری این استان دست به تجمع زدند.
……………………….

تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان بازنشسته در داراب امروز دوشنبه ۴ بهمن‌ماه جمعی از معلمان و فرهنگیان بازنشسته داراب در اعتراض به وضعیت نابسامان معیشتی و با خواست همسان‌سازی کامل و افزایش حقوق‌ها دست به تجمع زدند. 🆔 https://t.me/ettehad ✉️ 🔚 tamas https://t.me/Ettehadyeh20

تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان بازنشسته در داراب
امروز دوشنبه ۴ بهمن‌ماه جمعی از معلمان و فرهنگیان بازنشسته داراب در اعتراض به وضعیت نابسامان معیشتی و با خواست همسان‌سازی کامل و افزایش حقوق‌ها دست به تجمع زدند.
…………………..

تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان بازنشسته در رشت امروز دوشنبه ۴ بهمن‌ماه جمعی از معلمان و فرهنگیان بازنشسته رشت در اعتراض به وضعیت نابسامان معیشتی و با خواست همسان‌سازی کامل و افزایش حقوق‌ها مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری این استان دست به تجمع زدند. 🆔 https://t.me/ettehad ✉️ 🔚 tamas https://t.me/Ettehadyeh20

تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان بازنشسته در رشت
امروز دوشنبه ۴ بهمن‌ماه جمعی از معلمان و فرهنگیان بازنشسته رشت در اعتراض به وضعیت نابسامان معیشتی و با خواست همسان‌سازی کامل و افزایش حقوق‌ها مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری این استان دست به تجمع زدند.
…………………………..

تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان بازنشسته در همدان امروز دوشنبه ۴ بهمن‌ماه جمعی از معلمان و فرهنگیان بازنشسته همدان در اعتراض به وضعیت نابسامان معیشتی و با خواست همسان‌سازی کامل و افزایش حقوق‌ها مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری این استان دست به تجمع زدند. 🆔 https://t.me/ettehad ✉️ 🔚 tamas https://t.me/Ettehadyeh20

تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان بازنشسته در همدان
امروز دوشنبه ۴ بهمن‌ماه جمعی از معلمان و فرهنگیان بازنشسته همدان در اعتراض به وضعیت نابسامان معیشتی و با خواست همسان‌سازی کامل و افزایش حقوق‌ها مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری این استان دست به تجمع زدند.
…………………………..

تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان بازنشسته در تهران

امروز دوشنبه ۴ بهمن‌ماه جمعی از معلمان و فرهنگیان بازنشسته تهران در اعتراض به وضعیت نابسامان معیشتی و با خواست همسان‌سازی کامل و افزایش حقوق‌ها مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری دست به تجمع زدند.

video
play-sharp-fill
تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان بازنشسته در اردبیل امروز دوشنبه ۴ بهمن‌ماه جمعی از معلمان و فرهنگیان بازنشسته اردبیل در اعتراض به وضعیت نابسامان معیشتی و با خواست همسان‌سازی کامل و افزایش حقوق‌ها مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری این استان دست به تجمع زدند. 🆔 https://t.me/ettehad ✉️ 🔚 tamas https://t.me/Ettehadyeh20

تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان بازنشسته در اردبیل
امروز دوشنبه ۴ بهمن‌ماه جمعی از معلمان و فرهنگیان بازنشسته اردبیل در اعتراض به وضعیت نابسامان معیشتی و با خواست همسان‌سازی کامل و افزایش حقوق‌ها مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری این استان دست به تجمع زدند.
…………………

تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان بازنشسته در کرمانشاه امروز دوشنبه ۴ بهمن‌ماه جمعی از معلمان و فرهنگیان بازنشسته کرمانشاه در اعتراض به وضعیت نابسامان معیشتی و با خواست همسان‌سازی کامل و افزایش حقوق‌ها مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری این استان دست به تجمع زدند. 🆔 https://t.me/ettehad ✉️ 🔚 tamas https://t.me/Ettehadyeh20

تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان بازنشسته در کرمانشاه
امروز دوشنبه ۴ بهمن‌ماه جمعی از معلمان و فرهنگیان بازنشسته کرمانشاه در اعتراض به وضعیت نابسامان معیشتی و با خواست همسان‌سازی کامل و افزایش حقوق‌ها مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری این استان دست به تجمع زدند.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ویدیو شاخص

دسته ها