۸ تیر, ۱۴۰۱

ماه: آذر ۱۴۰۰

تجمع معلمان و فرهنگیان شاهرود

امروز پنجشنبه ۱۱ آذرماه جمعی از معلمان و فرهنگیان شاهرود مقابل اداره آموزش و پرورش دست به تجمع زده‌اند. معلمان شاغل و بازنشسته خواهان اجرای طرح رتبه‌بندی به میزان ۸۰ درصد هیأت علمی برای معلمان شاغل، اجرای همسان‌سازی حقوق برای معلمان بازنشسته و تحقق دیگر خواسته‌های خود هستند. 🔹 این تجمع بر اساس فراخوان از […]

تجمع معلمان و فرهنگیان ایذه

امروز پنجشنبه ۱۱ آذرماه جمعی از معلمان و فرهنگیان ایذه مقابل اداره آموزش و پرورش شهرستان دست به تجمع زده‌اند. معلمان شاغل و بازنشسته خواهان اجرای طرح رتبه‌بندی به میزان ۸۰ درصد هیأت علمی برای معلمان شاغل، اجرای همسان‌سازی حقوق برای معلمان بازنشسته و تحقق دیگر خواسته‌های خود هستند. 🔹 این تجمع بر اساس فراخوان […]

تجمع معلمان و فرهنگیان سقز…

امروز پنجشنبه ۱۱ آذرماه جمعی از معلمان و فرهنگیان سقز مقابل اداره آموزش و پرورش شهرستان دست به تجمع زده‌اند. معلمان شاغل و بازنشسته خواهان اجرای طرح رتبه‌بندی به میزان ۸۰ درصد هیأت علمی برای معلمان شاغل، اجرای همسان‌سازی حقوق برای معلمان بازنشسته و تحقق دیگر خواسته‌های خود هستند. 🔹 این تجمع بر اساس فراخوان […]

تجمع معلمان و فرهنگیان بجنورد

  امروز پنجشنبه ۱۱ آذرماه جمعی از معلمان و فرهنگیان بجنورد مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان دست به تجمع زده‌اند. معلمان شاغل و بازنشسته خواهان اجرای طرح رتبه‌بندی به میزان ۸۰ درصد هیأت علمی برای معلمان شاغل، اجرای همسان‌سازی حقوق برای معلمان بازنشسته و تحقق دیگر خواسته‌های خود هستند. 🔹 این تجمع بر […]

تجمع معلمان و فرهنگیان یاسوج

امروز پنجشنبه ۱۱ آذرماه جمعی از معلمان و فرهنگیان یاسوج مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان دست به تجمع زده‌اند. معلمان شاغل و بازنشسته خواهان اجرای طرح رتبه‌بندی به میزان ۸۰ درصد هیأت علمی برای معلمان شاغل، اجرای همسان‌سازی حقوق برای معلمان بازنشسته و تحقق دیگر خواسته‌های خود هستند. 🔹 این تجمع بر اساس […]

تجمع معلمان و فرهنگیان خرم‌آباد

امروز پنجشنبه ۱۱ آذرماه جمعی از معلمان و فرهنگیان خرم‌آباد مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان دست به تجمع زده‌اند. معلمان شاغل و بازنشسته خواهان اجرای طرح رتبه‌بندی به میزان ۸۰ درصد هیأت علمی برای معلمان شاغل، اجرای همسان‌سازی حقوق برای معلمان بازنشسته و تحقق دیگر خواسته‌های خود هستند. 🔹 این تجمع بر اساس […]

تجمع معلمان و فرهنگیان تهران

امروز پنجشنبه ۱۱ آذرماه جمعی از معلمان و فرهنگیان تهران مقابل مجلس دست به تجمع زده‌اند. معلمان شاغل و بازنشسته خواهان اجرای طرح رتبه‌بندی به میزان ۸۰ درصد هیأت علمی برای معلمان شاغل، اجرای همسان‌سازی حقوق برای معلمان بازنشسته و تحقق دیگر خواسته‌های خود هستند. 🔹 این تجمع بر اساس فراخوان از پیش اعلام شده […]

تجمع معلمان و فرهنگیان شیراز

امروز پنجشنبه ۱۱ آذرماه جمعی از معلمان و فرهنگیان شیراز مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان دست به تجمع زده‌اند.    معلمان شاغل و بازنشسته خواهان اجرای طرح رتبه‌بندی به میزان ۸۰ درصد هیأت علمی برای معلمان شاغل، اجرای همسان‌سازی حقوق برای معلمان بازنشسته و تحقق دیگر خواسته‌های خود هستند.  🔹 این تجمع بر اساس […]

تجمع معلمان و فرهنگیان جایزان

امروز پنجشنبه ۱۱ آذرماه جمعی از معلمان و فرهنگیان جایزان مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان دست به تجمع زده‌اند. معلمان شاغل و بازنشسته خواهان اجرای طرح رتبه‌بندی به میزان ۸۰ درصد هیأت علمی برای معلمان شاغل، اجرای همسان‌سازی حقوق برای معلمان بازنشسته و تحقق دیگر خواسته‌های خود هستند. 🔹 این تجمع بر اساس […]

تجمع معلمان و فرهنگیان اهواز…..

امروز پنجشنبه ۱۱ آذرماه جمعی از معلمان و فرهنگیان اهواز مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان دست به تجمع زده‌اند. معلمان شاغل و بازنشسته خواهان اجرای طرح رتبه‌بندی به میزان ۸۰ درصد هیأت علمی برای معلمان شاغل، اجرای همسان‌سازی حقوق برای معلمان بازنشسته و تحقق دیگر خواسته‌های خود هستند. 🔹 این تجمع بر اساس […]
عنوان ۴۹ از ۵۳« اولین...۲۰۳۰۴۰«۴۷۴۸۴۹۵۰۵۱ » ...آخر »

ویدیو شاخص

دسته ها

بایگانی شمسی