۶ تیر, ۱۴۰۱

دسته: اخبارکارگری

 آغاز تحصن سراسری معلمان ایران، مدرسه بهشتی سنندج

شنبه، ۲۰ آذر ۱۴۰۰ برای تحقق مطالبات : #همسان‌سازی‌بازنشستگان_مبتنی‌_بر_قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #رتبه‌بندی‌شاغلان_حداقل_هشتاددرصد_حقوق‌هیات‌علمی  

آغاز تحصن سراسری معلمان ایران، مدرسه بهشتی سمیرم اصفهان

شنبه، ۲۰ آذر ۱۴۰۰ برای تحقق مطالبات : #همسان‌سازی‌بازنشستگان_مبتنی‌_بر_قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #رتبه‌بندی‌شاغلان_حداقل_هشتاددرصد_حقوق‌هیات‌علمی  

آغاز تحصن سراسری معلمان ایران، شاد تعطیل شد

شنبه، ۲۰ آذر ۱۴۰۰ برای تحقق مطالبات

آغاز تحصن سراسری معلمان ایران، لاهیجان

شنبه، ۲۰ آذر ۱۴۰۰ برای تحقق مطالبات :

آغاز تحصن سراسری معلمان ایران، قشم

شنبه، ۲۰ آذر ۱۴۰۰ برای تحقق مطالبات : همسان‌سازی‌بازنشستگان مبتنی‌ بر قانون مدیریت خدمات کشوری رتبه‌بندی‌شاغلان حداقل هشتاددرصد حقوق‌هیات‌علمی  

آغاز تحصن سراسری معلمان ایران، بوشهر

در ساختمان آموزش و پرورش شنبه، ۲۰ آذر ۱۴۰۰  

ویدیو شاخص

دسته ها

بایگانی شمسی