۷ خرداد, ۱۴۰۲

بیانیه‌ی جمعی از اساتید دانشگاه درباره‌ی محکومیت بازداشت دانشجویان و ضرورت آزادی هرچه سریع‌تر آنها

بیانیه‌ی جمعی از اساتید دانشگاه درباره‌ی محکومیت بازداشت دانشجویان و ضرورت آزادی هرچه سریع‌تر آنها

متأسفانه یک‌بار دیگر شاهد آن هستیم که شنیده‌نشدن صدای بخش بزرگی از جامعه در ساختار حاکمیت و تداوم رویه‌ها و تصمیم‌های نادرست منجر به جریحه‌دار شدن وجدان جمعی، ریخته‌شدنِ خون افراد بیگناه و عزادار شدن ملتِ ایران شده است. در این میان آنچه شگفتی‌آور است برخورد گسترده و بی‌ضابطه با دانشجویانی است که اعتراض خود را به ظلم و تلاشِ خود را برای تغییر ساختارها به شکل مسالمت‌آمیز و بدون کوچکترین تعرضی به اموال عمومی یا ارزش‌های دینی بیان کردند.

در فضای فعلی به باور ما، اعتراضِ دانشجویان به ظلم و رویه‌های غلط ساختاری، نشان‌دهندۀ تعهد اخلاقی، پویایی فضای دانشگاه و وفاداری دانشجویان به آرمان‌های گرانقدری چون ظلم‌ستیزی و عدالت‌خواهی و آزادی‌خواهی است. همگان باید وجود چنین دانشجویانی را که حاضرند برای دفاع از آزادی و عدالت و کرامت انسانی، از خودگذشتگی کرده و هزینه‌های آن را به جان بخرند قدر دانسته و در برابر کنشگریِ اخلاقی و انسانی آنها سرِ تعظیم فرود آوردند.
متأسفانه، شاهد آن هستیم که نه فقط حساسیت‌های اخلاقی و انسانی دانشجویان گرامی‌ داشته نمی‌شود بعکس با برخوردهای گسترده با آنان عملاً فضای دانشگاه دعوت به انفعال و بی‌تفاوتی می‌شود. ما امضاکنندگان این بیانیه، فراگیرشدنِ بی‌تفاوتی و سکوت در فضای دانشگاه به دلیل ترس از هزینه‌های ابرازنظر و آرمان‌خواهی و ظلم‌ستیزی را خلاف ارزش‌های انسانی و اخلاقی و دینی می‌دانیم و ضمن دعوتِ همۀ همکاران به ابراز نظر و موضع‌گیری در دفاع از ظلم‌ستیزی و عدالت‌خواهی و آزادی‌خواهی، لازم می‌دانیم به مسئولیت اجتماعی خود در برابر بهترین دانشجویانمان در دانشگاه عمل کنیم. به همین دلیل با توجه به التهاب کنونی فضای دانشگاه و نگرانی‌های بحق هم‌کلاسی‌ها و والدین و اساتید بازداشت‌شدگان از سرنوشت آنها و به ویژه با توجه به تجربه‌های قبلی برخورد با دانشجویان، شدیداً نگرانِ سلامت و سرنوشت دانشجویان بازداشت‌شده‌ایم و خواهان آزادی این دانشجویان و حضور آنها سرِ کلاس‌های درس در اسرع وقت هستیم. در غیر این صورت التهاب و نگرانی در فضای دانشگاه ادامه خواهد یافت و دانشگاه به فضای معمول خود باز نخواهد نگشت.

آخرین به روزرسانی به ترتیب حروف الفبا:

1.  اباذری، یوسف / دانشگاه تهران
2.  ابری‌نیا، کارن / دانشگاه تهران
3.  احمدزاده، مهرداد / دانشگاه رازی کرمانشاه
4.  احمدی‌، محمدرضا / دانشگاه شهرکرد
5.  احمدی‌پور، زهرا / دانشگاه تربیت‌مدرس
6.  اردلان، فرهاد/ دانشگاه صنعتی شریف
7.  افشین، حسین / دانشگاه صنعتی شریف
8.  افقه، مرتضی / دانشگاه شهید چمران اهواز
9.  اکرمی، موسی / دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیفات تهران
10.  امیری‌آرا، حسن / مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران
11.  امین، احمد / دانشگاه شهرکرد
12.  امین‌اسماعیلی، حمید/ هیئت علمی بازنشستۀ جهاد دانشگاهی
13.  انواری، زهره / دانشگاه تهران
14.  ایمانی جاجرمی، حسین / دانشگاه تهران
15.  اجتهادی، محمدرضا / دانشگاه صنعتی شریف
16.  اجلالی، پرویز / مؤسسۀ عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه‌ریزی
17.  اسلامی، شهلا / دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
18.  امام، سیدعباس / دانشگاه شهیدچمران اهواز
19.  آقاابراهیمی، محمدرضا /دانشگاه بیرجند
20.  آقابابایی سامانی، کیوان / دانشگاه صنعتی اصفهان
21.  آقاجری، سیدجواد / دانشگاه شهید چمران اهواز
22.  بابایی‌زاده، مسعود / دانشگاه صنعتی شریف
23.  بادامچی، محمدحسین / مؤسسۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی
24.  باقرزاده مجتبی / دانشگاه صنعتی شریف
25.  باقری، خسرو / دانشگاه تهران
26.  بدری، سیدعلی / دانشگاه تهران
27.  بروجردی، اشرف / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
28.  بنایی، علی / دانشگاه صنعتی شریف
29.  بنی‌هاشمی، سیدمحمدعلی / دانشگاه تهران
30.  پاشایی، محمدهادی / دانشگاه صنعتی انوشیروانی بابل
31.  بشیریه، طهمورث / دانشگاه علامه‌طباطبایی
32.  بیکران‌بهشت، حامد / مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
33.  پاکنژاد، مهراد / دانشگاه رازی کرمانشاه
34.  پرهام، محمد / دانشگاه آزاد بروجرد
35.  پورطاهری، رضا / دانشگاه علامه‌طباطبایی
36.  پهلوانی، عباس / دانشگاه حکیم سبزواری
37.  پویا، اعظم / دانشگاه تهران
38.  پورنکی، محمدرضا / دانشگاه صنعتی شریف
39.  تأدیبی، وحید / دانشگاه رازی کرمانشاه
40.  تجلی، فؤاد / دانشگاه تهران
41.  تکیه، مهدی / دانشگاه علامه‌طباطبایی
42.  تقویان، ناصرالدین علی / مؤسسۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی
43.  جعفرزاده، فردین / دانشگاه صنعتی شریف
44.  جعفری، سیداکبر / دانشگاه صنعتی شریف
45.  جعفریانی، حسن / دانشگاه بجنورد
46.  جوادپور، سیروس / دانشگاه شیراز
47.  جوادی‌یگانه، محمدرضا / دانشگاه تهران

48.  جوکار، بهرام / دانشگاه شیراز
49.  حجت، مینو / مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه
50.  حسن‌زاده، اسماعیل / دانشگاه الزهرا
51.  حسین‌خانی، علی / مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه
52.  حسینی بهشتی، سیدعلیرضا / دانشگاه تربیت‌مدرس
53.  حسینی، رادمرز / دانشگاه فسا
54.  حسینی، شکوه‌السادات / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
55.  حسینی، مالک / مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه
56.  حضرتی، حسن / دانشگاه تهران
57.  حیدرزادگان، علیرضا / دانشگاه سیستان و بلوچستان
58.  خداپرست، امیرحسین / مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه
59.  خدایاری، علی‌اصغر / دانشگاه تهران
60.  ختایی، محمود / دانشگاه علامه‌طباطبایی
61.  خزایی، علی‌اشرف / دانشگاه رازی کرمانشاه
62.  دانشفر، نادر / دانشگاه راری کرمانشاه
63.  دلاوری، ابوالفضل / دانشگاه علامه‌طباطبایی
64.  دولتشاهی، هوشنگ / دانشگاه تهران
65.  ذاکری، آرمان / دانشگاه تربیت‌مدرس
66.  ذیلابی، نگار / دانشگاه شهید بهشتی
67.  رابعی، اردشیر / دانشگاه رازی کرمانشاه
68.  راغب، محمد / دانشگاه شهید بهشتی
69.  راودراد، اعظم / دانشگاه تهران
70.  راهوار، سهراب / دانشگاه صنعتی شریف
71.  رجایی، بهزاد / دانشگاه صنعتی شریف
72.  رحمانی، جبار / مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
73.  رحمانیان، داریوش / دانشگاه تهران
74.  رسایی، محمدرضا / دانشگاه تهران
75.  رشیدی، علیمحمد / دانشگاه رازی کرمانشاه
76.  رضایی، احمد / دانشگاه مازندران
77.  رضایی، نجفعلی / دانشگاه شهید چمران اهواز
78.  رحیمی، آفرین / دانشگاه علوم پزشکی تهران
79.  رعیتی، رجبعلی / دانشگاه مازندران
80.  رسولیان، مریم / دانشگاه علوم پرشکی ایران
81.  رمضانی، احمد / دانشگاه صنعتی شریف
82.  رئیسی، فائز / دانشگاه شهرکرد
83.  روشنفکر، پیام / دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
84.  زارعی، مینا / دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایۀ زنجان
85.  زندرضوی، سیامک / دانشگاه شهید باهنر کرمان

86.  سادات سجادیه، نرگس / دانشگاه تهران
87.  سپنجی، امیر / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
88.  ستاره‌فروزان، آمنه / دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
89.  ستاری‌فر، محمد / دانشگاه علامه‌طباطبایی
90.  ستاری، رضا / دانشگاه مازندران
91.  سحابی، بهرام / دانشگاه تربیت‌مدرس
92.  سراج‌زاده، سیدحسین / دانشگاه خوارزمی
93.  سعیدی، علی‌اصغر / دانشگاه تهران
94.  سعیدی، مهدی /  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
95.  سروری، رضا / دانشگاه صنعتی شریف
96.  سلیمانی دهکردی، کریم / دانشگاه شهید بهشتی
97.  شارع‌پور، محمود / دانشگاه مازندران
98.  شاهد، اتابک / دانشگاه تهران
99.  شریعتی، سارا / دانشگاه تهران
100.  شریف، مصطفی / دانشگاه علامه‌طباطبایی
101.  شریفی زارچی، علی / دانشگاه صنعتی شریف
102.  شکرچی، احمد / دانشگاه شهیدبهشتی
103.  شکوری‌راد، صدیقه / دانشگاه تهران
104.  شمس‌اللهی، محمدباقر / دانشگاه صنعتی شریف
105.  شیخ‌رضایی، حسین / مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه
106.  شیخی، ارس / دانشگاه صنعتی شریف
107.  صابری تولایی، علی / دانشگاه امام صادق
108.  صالحی دزفولی، عبدالرحیم / دانشگاه تهران
109.  صحرایی، جلیل / دانشگاه رازی کرمانشاه
110.  صدری‌نیا، باقر / دانشگاه تبریز
111.  صفدری، محمد / دانشگاه صنعتی شریف
112.  صمدی، هادی / دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
113.  صنیعی، محسن/ دانشگاه شهید چمران اهواز
114.  صنیعی‌منفرد، محمدعلی/ دانشگاه الزهرا
115.  صوفی، رضا / دانشگاه تهران
116.  طبایی، مهدی / جهاددانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران
117.  طیبی، ساجد / پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
118.  ظهوری زنگنه، بیژن / دانشگاه صنعتی‌ شریف
119.  عابدین‌پور، سعید / دانشگاه تحصیلات‌تکمیلی علوم پایۀ زنجان
120.  عابدینی، محمدجواد / دانشگاه شیراز
121.  عادل، مریم / دانشگاه تهران
122.  عباسی، بابک/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
123.  عباسی، شهرام / دانشگاه فردوسی مشهد
124.  عباسی‌نژاد، حسین / دانشگاه تهران
125.  عبداللهی، فرشید / دانشگاه شیراز
126.  عرب، حسینعلی / دانشگاه تهران
127.  عسگری، سیروس / دانشگاه صنعتی شریف
128.  علیا، مسعود / دانشگاه هنر
129.  علیایی‌مقدم، مهدی / دانشگاه تهران
130.  علیخواه، فردین / دانشگاه گیلان
131.  علیشاهی، کسری / دانشگاه صنعتی شریف
132.  غفاری، غلامرضا / دانشگاه تهران
133.  فاضلی،  نعمت‌الله /  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
134.  فتوحی، مرتضی / دانشگاه صنعتی شریف
135.  فراستخواه، مقصود / مؤسسۀ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
136.  فراهانی، مجید /  دانشگاه معماری و هنر پارس
137.  فرائی، زهرا / دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایۀ زنجان
138.  فرجی‌دانا، رضا /  دانشگاه تهران
139.  فردمنش، مهدی / دانشگاه صنعتی شریف

140.  فرهانیه، بیژن / دانشگاه صنعتی شریف
141.  فرهمند، فرزام / دانشگاه صنعتی شریف
142.  فصیحی، سیمین / دانشگاه الزهرا
143.  فولادیان، مجید / دانشگاه فردوسی مشهد
144.  قاسمی، رضا / دانشگاه مازندران
145.  قاسم‌ثانی، غلامرضا / دانشگاه صنعتی شریف
146.  قبادی، سیروس / دانشگاه رازی کرمانشاه
147.  قدیری معصوم، مجتبی/ دانشگاه تهران
148.  قدیمی قیداری، عباس / دانشگاه تبریز
149.  قربان‌زاده‌مقدم، علی / دانشگاه تحصیلات‌تکمیلی علوم پایۀ زنجان
150.  قیومی بیدهندی / مهرداد / دانشگاه شهید بهشتی
151.  کاشی، محمدجواد / دانشگاه علامه‌طباطبایی
152.  کریمی‌پور، وحید / دانشگاه صنعتی شریف
153.  کاظمی، عباس، / مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
154.  کاظمی، محمدتقی / دانشگاه صنعتی شریف
155.  کمالجو، مصطفی / دانشگاه مازندران
156.  کولایی، الهه  / دانشگاه تهران
157.  کریمی، جلیل / دانشگاه رازی کرمانشاه
158.  کریمی، داود / دانشگاه تهران
159.  کریمی، زهرا / دانشگاه مازندران
160.  کلاهی، رضا / مؤسسۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی
161.  کمالی، خسرو / دانشگاه زنجان
162.  گویا، زهرا / دانشگاه شهید بهشتی
163.  ماحوزی، رضا / مؤسسۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی
164.  مازیار، امیر / دانشگاه هنر
165.  مالمیر، مهدی / دانشگاه بهشتی
166.  مبلغ، سیده‌زهرا / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
167.  مجتهد سلیمانی، ابوالحسن / دانشگاه خوارزمی
168.  محسنی، علی‌اکبر / دانشگاه رازی کرمانشاه
169.  محمدامینی، میثم / دانشگاه شهید بهشتی
170.  مختاری، حسین / دانشگاه صنعتی شریف
171.  مرادی، مجید/ دانشگاه تهران

172.  مرشدی، ابوالفضل / دانشگاه یزد
173.  مروارید، محمود / پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
174.  معتمدی، بشیر / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
175.  محمدی، ذکرالله / دانشگاه الزهرا
176.  معظمی، دارا / دانشگاه تهران
177.  معیدفر، سعید / دانشگاه تهران
178.  مفتخری، حسین / دانشگاه خوارزمی
179.  منتظرقائم، مهدی / دانشگاه تهران
180.  موسوی، حمزه / دانشگاه رازی کرمانشاه
181.  مومنی، فرشاد / دانشگاه علامه طباطبایی
182.  میرزایی، حجت‌الله/ دانشگاه علامه طباطبایی
183.  میرزایی، حسین / دانشگاه تهران
184.  مصباحیان، حسین / دانشگاه تهران
185.  موحدیان، سعید / دانشگاه صنعتی شریف
186.  موسوی، میرطاهر / دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
187.  میرموسوی، سیدعلی / دانشگاه مفید قم
188.  میلانی، ندا / دانشگاه تهران
189.  نجاتی حسینی، سیدمحمود / دین‌پژوه
190.  نجفی، سیدمحمدباقر / دانشگاه رازی کرمانشاه
191.  نصیری کناری، معصومه / دانشگاه صنعتی شریف
192.  نفیسی، نهال / دانشگاه علامه‌طباطبایی
193.  نوری‌نیا، حسین / پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی
194.  نیکنام، اسدالله / دانشگاه فردوسی مشهد
195.  وامقی، مروئه / دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
196.  وحید دستجردی، حمید / پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
197.  وفاپور، حسین / جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
198.  ولی‌زاده، علیرضا / دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایۀ زنجان
199.  هادی‌زنوز، بهروز / دانشگاه علامه‌طباطبایی
200.  هرمزی‌نژاد، محمدرضا / دانشگاه صنعتی شریف
201.  یارمحمد توسکی، مریم / دانشگاه آزاد اراک
202.  یزدانی، سهراب / دانشگاه خوارزمی
203.  یزدانی‌نسب، محمد / دانشگاه شهید بهشتی
204.  یوسفی‌فر، شهرام / دانشگاه تهران

 

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ویدیو شاخص

دسته ها